Drink Menu

Bottled Beer

Sapporo 24oz

Asahi 24oz

IPA 8oz

Koshihikari 8oz

Sake

House Hot Sake 180ml

Sawanori Daikarakuchi 300ml/720ml/1,800ml

Hitakami Cho Karakuchi 720ml

Hitakami Yasuke Hyotan JDG 720ml

Fukukomachi JG 300ml/720ml

Fukukomachi Gold Tarazake 720ml

Nihon Sakari Reishu 300ml

Nihon Sakari Daiginjo 720ml

Eiko Fuji Ban Ryu 720ml/1,800ml

Yoshinogawa Gokujo Ginjo 720ml

Kamoshibito Kuheiji 720ml

Tokyo Kurabito 720ml

Senshin 720ml/1,800ml

Kimura JDG 300ml/720ml/1,800ml

Dassai 23 300ml/720ml/1,800m

Asabiraki 720ml

Fukuju Jewelry 720ml

Dassai Beyond 720ml

Nigori

Joto the Blue One Nigori Sake 300ml

Plum Wine

Kagatsuru 720ml

Kuramoto Umeshu 720ml

Choya 50ml

Shochu

Iichiko 200ml

Kuro Kirishima 750ml

Nankai 750ml

Wine

White Wine

Asatsuyu Sauvignon Blanc 375ml/750ml

Craggy Range Sauvignon Blanc 750ml

DAOU Discovery Paso Robles Chardonnay 750ml

Red Wine

Rindo Blend 375ml

Ai Cabernet Sauvignon 750ml

DAOU Discovery Paso Robles Cabernet Sauvignon 750ml

Louis Jadot Bourgogne Pinot Noir 750ml

Soft Drinks

Green Tea (Cold/Hot)

Perrier

Coke

Diet Coke

Sprite

Oolong Tea

Apple Juice